Privacy Verklaring

Stark Technische Bouwelementen, gevestigd aan Beemdstraat 4F 4158 EM Deil, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Beemdstraat 4F
4158 EM Deil
0345-652434
www.starktb.nl/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stark Technische Bouwelementen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stark Technische Bouwelementen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • kredietwaardigheidscheck Bij Stark Technische Bouwelementen is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stark Technische Bouwelementen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stark Technische Bouwelementen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stark Technische Bouwelementen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stark Technische Bouwelementen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stark Technische Bouwelementen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Inactieve klantaccounts verwijderen we na 10 jaar. Na die periode gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
– Van de Belastingdienst moeten we gegevens van klanten, zoals factuur-, betaal- en bestelgegevens 10 jaar bewaren. Daarna gebruiken we gegevens indien nodig alleen anoniem voor interne rapportages.
– Ingeschreven contacten voor onze nieuwsbrieven bewaren we 10 jaar. Onder elke e-mail kunt u zich desgewenst afmelden van onze nieuwsbrief service.
– Gegevens om fraude te voorkomen worden lang (meer dan 10 jaar) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stark Technische Bouwelementen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stark Technische Bouwelementen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Op deze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beveiligen ( ook wel technische of functionele cookies genoemd)
 • het verzamelen van analytische gegevens om de website te verbeteren (ook wel analytische cookies genoemd)
 • extra functionaliteiten op de website mogelijk te maken (overige cookies).

 

In- en uitschakelen van cookies

In de browser kunt u instellen dat cookies alleen na toestemming worden geplaatst. Kijk daarvoor in de handleiding van de gebruikte browser. Houdt er wel rekening mee dat de site dan niet optimaal kan werken.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de deze verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Kijk hiervoor in de handleiding van de browser.

 

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

U kunt indien gewenst ook een “opt-out” instellen. Hierdoor telt uw bezoek niet mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

 

Social Media buttons

“Op deze website zijn buttons opgenomen om Holland Goot te volgen via Facebook en Twitter.  Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de genoemde bedrijven zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst. Daar hebben we geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stark Technische Bouwelementen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@starktb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stark Technische Bouwelementen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stark Technische Bouwelementen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@starktb.nl

Stark Technische Bouwelementen

Stark Technische Bouwelementen

Bezoekadres

Beemdstraat 4F
4158 EM Deil

Tel.: 0345-652434
info@starktb.nl
Stabu Bestektekst
ION Stark Dakgoten
Design en onderhoud: Kriston Webdesign
Volg Stark Technische Bouwelementen op Twitter   Volg Stark Technische Bouwelementen op Facebook   Bezoek onze Linkedin pagina